Strona główna > Informacje > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest :

 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie ,
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ,gospodarowanie odpadami,
 • pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,
 • pozostała działalność usługowa,
 • produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • przygotowanie terenu pod budowę ,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części ; inżynieria lądowa i wodna,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą ,
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów,
 • działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach, ewidencjach i archiwum odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.07.1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (11.07.1997)
 • Opublikował: Piotr Solarski (05.06.2017 08:46)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 3 041