Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 204 274,00 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery ) i dzieli się na 1 591 udziałów.

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
  • Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (11.07.1997)
  • Opublikował: Piotr Solarski (05.06.2017 08:45)
  • Ostatnia modyfikacja: brak
  • Liczba wyświetleń: 2 657