Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych – remont budynku biurowego przy ul. Przemyskiej nr 15 w Jarosławiu ”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku biurowego przy ul. Przemyskiej nr 15 w Jarosławiu ”

Czytaj więcej

DOSTAWA UŻYWANEGO DWUKOMOROWEGO SAMOCHODU DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH TYPU ŚMIECIARKA ( zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na zadanie p.n.: dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI FINANSOWANEJ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy/usługi poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na zadanie p.n.:
dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej