Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi

Remont i przebudowa kominów oraz wykonanie instalacji C.O w budynku mieszkalnym przy ulicy Kraszewskiego 14 w Jarosławiu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Kraszewskiego nr 14 w Jarosławiu w imieniu i na rzecz której działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.ul. Przemyska 15,37-500 Jarosław,zwaną dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 548 000 euro na zadanie p.n.:
Remont i przebudowa kominów oraz wykonanie instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Kraszewskiego 14 w Jarosławiu

Czytaj więcej