Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w ogólnej ilości szacunkowej do 300 000 l. w okresie jednego roku. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest nieodpłatne użyczenie i dostarczenie Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na czas trwania umowy, zbiornika o pojemności 5 000 litrów, wyposażonego w układ dystrybucyjny umożliwiający tankowanie dostarczonego paliwa

Czytaj więcej