Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi

Przebudowa budynku biurowo – socjalnego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na szatnię bez pomieszczeń nr 10 i 11 oraz rozbudową i przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej , C.O. , wentylacji mechanicznej i elektrycznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na zadanie p.n.:
„Przebudowa budynku biurowo – socjalnego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na szatnię bez pomieszczeń nr 10 i 11 oraz rozbudową i przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej , C.O. , wentylacji mechanicznej i elektrycznej”

Czytaj więcej

Zakup, dostawa i montaż bezdotykowej dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z projektem budowlanym do zaadoptowania przez Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na zadanie p.n.:
„Zakup, dostawa i montaż bezdotykowej dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z projektem budowlanym do zaadoptowania przez Zamawiającego”

Czytaj więcej

DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY OD 90 DO 110 KM Z NAPĘDEM NA DWIE OSIE NA POTRZEBY ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA PGKiM W JAROSŁAWIU SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na zadanie p.n.:
dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej