Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ MINIKOPARKI Z WYPOSAŻENIEM FINANSOWANEJ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn. „Dostawa fabrycznie nowej minikoparki z wyposażeniem finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na usługi w zakresie projektowania obejmujące kompleksowe prace projektowo-kosztorysowe na potrzeby przebudowy wraz z nadbudową budynku o dwie kondygnacje, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w Jarosławiu z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym działki o nr ewidencyjnym 2509 i 2511/3 (obręb 5, m. Jarosław ).

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej