Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne

DOSTAWA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na dostawę pojazdu dostawczego z zabudowa typu wywrotka z napędem elektrycznym w formie leasingu operacyjnego

Czytaj więcej

DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA DO ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na dostawę używanego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w ogólnej ilości szacunkowej do 300 000 l. w okresie jednego roku. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest nieodpłatne użyczenie i dostarczenie Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na czas trwania umowy, zbiornika o pojemności 5 000 litrów, wyposażonego w układ dystrybucyjny umożliwiający tankowanie dostarczonego paliwa

Czytaj więcej

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA DO ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH FINANSOWANEJ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych finansowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Czytaj więcej

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. )  – dalej p.z.p. na dostawy pn.
Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czytaj więcej

Budowa zadaszenia nad składem piasku z solą na terenie bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. w Makowisku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. )  na roboty budowlane pn. Budowa zadaszenia nad składem piasku z solą na terenie bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. w Makowisku

Czytaj więcej

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 2 190 000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy ) sztuk dla Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej