Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne

W calu zapoznania się ze starszymi przetargami, zapraszamy do odwiedzenia starszej wersji serwisu BIP - LINK.


Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Ostrogskich nr 2 w Jarosławiu w imieniu i na rzecz której działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na zadanie p.n.: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I – obejmujący wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu, przemurowanie i remont kominów, odtworzenie świetlika dachowego, zszywanie spękań ściany szczytowej strychu.

Czytaj więcej

Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym

Czytaj więcej

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA DO ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FUNKCJĄ MYCIA POJEMNIKÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na zadanie p.n.:
dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO 2 W JAROSŁAWIU

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Kraszewskiego nr 2 w Jarosławiu
w imieniu i na rzecz której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zwaną dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie p.n.:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 2 obejmujący wymianę pokrycia części dachu , remont kominów i malowanie klatki schodowej

Czytaj więcej

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA DO ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FUNKCJĄ MYCIA POJEMNIKÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na zadanie p.n.:
dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej