Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne

W calu zapoznania się ze starszymi przetargami, zapraszamy do odwiedzenia starszej wersji serwisu BIP - LINK.


Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn.
„DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALNEGO Z ZAMONTOWANYM PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM NA PODWOZIU O DMC 3,5 T FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU”

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czytaj więcej

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudową kominów budynku biurowego PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. przy ulicy Racławickiej nr 24 w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zwane dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na zadanie p.n.:
„Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudową kominów budynku biurowego PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. przy ulicy Racławickiej nr 24 w Jarosławiu ”

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu , 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15 informuje o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania:
„usługi polegającej na obsłudze prawnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy”

Czytaj więcej

Przebudowa budynku biurowo – socjalnego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na szatnię bez pomieszczeń nr 10 i 11 oraz rozbudową i przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej , C.O. , wentylacji mechanicznej i elektrycznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na zadanie p.n.:
„Przebudowa budynku biurowo – socjalnego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na szatnię bez pomieszczeń nr 10 i 11 oraz rozbudową i przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej , C.O. , wentylacji mechanicznej i elektrycznej”

Czytaj więcej

Zakup, dostawa i montaż bezdotykowej dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z projektem budowlanym do zaadoptowania przez Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na zadanie p.n.:
„Zakup, dostawa i montaż bezdotykowej dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z projektem budowlanym do zaadoptowania przez Zamawiającego”

Czytaj więcej