Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 2 190 000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy ) sztuk dla Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji koncepcyjno-środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów z elementami niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. przesyła zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów z elementami niezbędnej infrastruktury technicznej stanowiącej zabezpieczenie dla nowoprojektowanych obiektów technologicznych na terenie PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Czytaj więcej

Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z nadwoziem typu śmieciarka do 3,5 t do odbioru i transportu odpadów komunalnych finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę używanego pojazdu specjalistycznego z nadwoziem typu śmieciarka do 3,5 t do odbioru i transportu odpadów komunalnych finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Czytaj więcej

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24) na zakup i sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 1 845 000 ( jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) sztuk dla Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Ostrogskich nr 2 w Jarosławiu w imieniu i na rzecz której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 )na robotę budowlaną pn. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Czytaj więcej