Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

  ul. Przemyska 15

  37-500 Jarosław

  tel. (0-16) 621-25-60

  fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne > ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Termin składania ofert  16.07.2021r.  – godzina 11:00 

Otwarcie ofert w dniu  16.07.2021r. –  godzina 11:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SWZ – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3 do SWZ – WZÓR UMOWY

Identyfikator postępowania

Link do postępowania na MiniPortalu 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ 2


INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZY NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 1

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Marek Michalak
 • Opublikował: Marek Michalak (08.07.2021 10:51)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 518