Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

  ul. Przemyska 15

  37-500 Jarosław

  tel. (0-16) 621-25-60

  fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne > Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dobudowie balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3-go Maja 46 w Jarosławiu
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dobudowie balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3-go Maja 46 w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości wspólnej przy ul. 3-go Maja 46 w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na dobudowie balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3-go Maja 46 w Jarosławiu.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Sekretariat pokój nr. 206 do dnia 01.10.2018 r. do godz. 11:00

P R Z E D Ł U Ż E N I E   T E R M I N U   S K Ł A D A N I A   O F E R T

do dnia 15 października 2018 roku do godziny 11:00.  

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Opublikował: Jakub Pels (08.08.2018 13:53)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 829