Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

  ul. Przemyska 15

  37-500 Jarosław

  tel. (0-16) 621-25-60

  fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne > Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Termin składania ofert  22.06.2021r.  – godzina 11:00 

Otwarcie ofert w dniu  22.06.2021r. –  godzina 11:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ- PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ – PROTOKOŁY KOMINIARSKIE

Identyfikator postępowania

link do postępowania na miniPortalu


INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZY NA ZAMÓWIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Marek Michalak
 • Opublikował: Marek Michalak (07.06.2021 22:24)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 485