Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

  ul. Przemyska 15

  37-500 Jarosław

  tel. (0-16) 621-25-60

  fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne > OGŁOSZENIE – I przetarg na dzierżawę gruntu w Makowisku – dz. nr 34/71
OGŁOSZENIE – I przetarg na dzierżawę gruntu w Makowisku – dz. nr 34/71

OGŁOSZENIE NA DZIERŻAWĘ GRUNTU

 

termin licytacji – 17.09.2019r. godzina 10:00

rozstrzygnięty  – działka nr 34/71, o powierzchni 10,7804  ha fizycznych, grunt sklasyfikowany jako użytki rolne klasy RV – 4,8551 ha, RVI – 5,9253 ha dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  PR1J/00108348/2 –  w wyniku przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości w wysokości 4 400,00 zł netto (cztery tysiące czterysta złotych ), tj. kwotę 408,15 zł netto (słownie złotych: czterysta osiem 15/100) za każdy 1 ha przedmiotu dzierżawy.

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Opublikował: Marek Michalak (06.09.2019 13:39)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 470